Privacyverklaring aangaande AVG wet:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je klachten en over de behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt : Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en mijn accountant de belastingaangifte kan doen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota:
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. Dit zijn: je naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, een omschrijving van de behandeling, in dit geval ‘natuurgeneeskundige behandeling’ en ten slotte de kosten van het consult.

ontwerp: doorendoorontwerp | realisatie: itsyourday